Folkesparekassen fusionerer med Middelfart Sparekasse

Folkesparekassen oplyste tirsdag den 15. juni 2021, at den fusionerer med Middelfart Sparekasse, med Middelfart Sparekasse som fortsættende pengeinstitut. JAK beklager denne udvikling, men har samtidig forståelse for beslutningen og de argumenter, der ligger bag fusionen. Middelfart Sparekasse er som Folkesparekassen bygget på bæredygtige værdier, og vi håber, at Folkesparekassens rødder i JAK kan være med til at bære det større pengeinstitut videre. JAK opfordrer kunder i Folkesparekassen til at fortsætte deres tilknytning til Middelfart Sparekasse.

JAK’s formand Erik Boesen udtaler i forbindelse med fusionen:
”Jeg synes, at det er ærgerligt og trist, men myndighedernes krav til pengeinstitutterne, er siden finanskrisen i 2008 øget med blandt andet større krav til egenkapital og forøgede omkostninger til håndtering af hvidvask reglerne. Kravene belaster et mindre pengeinstitut i forholdsvis højere grad end et stort pengeinstitut. Fusionen er et udtryk for dette. JAK Danmarks virke og arbejde for et bedre og mere retfærdigt samfund, hvor ingen kan tjene på andres arbejde gennem rente på penge og spekulation i kapital, vil uændret være gælden på trods af Folkesparekassens fusion med Middelfart Sparekasse.”

Pressemeddelelsen og yderligere orientering kan ses på https://jak.us7.list-manage.com/track/click?u=268e5fd31284fa2bfcacfc68b&id=3c9d8ae61e&e=137774f32f

Aftalen er indgået mellem bestyrelserne i Folkesparekassen og Middelfart Sparekasse, og skal efterfølgende godkendes af de to sparekassers repræsentantskab i august måned 2021.