Folkeafstemning i Schweiz om udstedelse af penge

I Schweiz er der tradition for at lægge samfundsmæssige spørgsmål ud til folkeafstemning, og søndag den 10. juni 2018 blev der til afstemning fremlagt et radikalt forslag til ændring af landets finansielle system med henblik på at skabe større finansiel stabilitet.

Det finansielle system i Schweiz fungerer på samme måde som i Danmark og resten af den vestlige verden, hvor pengene fortrinsvist skabes som lån i de private banker. Forslaget var at ændre dette princip til, at Den Schweiziske Nationalbank fremover skulle udstede alle landets penge, uanset om det var elektroniske penge eller mønter og sedler.

Såvel Den Schweiziske Nationalbank som landets finanssektor og ledende politikerne frarådede vælgerne at stemme for forslaget og udtrykte, at en godkendelse ville være ødelæggende for landets økonomi og et unødvendigt farligt eksperiment.

Tilhængerne af forslaget argumenterede for, at bankernes private pengeskabelse var årsag til finansiel ustabilitet. De hævdede også, at penge var et “offentligt gode”, som bør kontrolleres af en statsinstitution som Nationalbanken, og at private banker ikke bør kunne tjene på pengeudstedelsen.

Resultatet af valget blev, at forslaget blev forkastet med 76 procent imod og 24 procent for forslaget. Hvor mange procent af befolkningen, som deltog i valget, er ikke oplyst. Resultatet er ikke overraskende. Mest interessant er nok, at spørgsmålet netop er rejst i Schweiz, hvor den finansielle sektor har en meget stor samfundsmæssig betydning.