Fællesskaber der åbner sig mod hinanden

Af Eloneh Gaia Klit Malm, formand i JAK Danmark

Det kan nogle gange se ud, som om vores bestræbelser på at gøre verden til et bedre sted at være slet ikke har båret frugt – at der tværtimod har været tilbagegang. Men er man opmærksom og ser godt efter, kan man muligvis ane, at det der har ændret sig siden de gode gamle dage, hvor mange kæmpede for samme sag og foreninger havde vind i sejlene er, at vi nu går fra sammentømrede og lukkede fællesskaber med egne særinteresser til fællesskaber, der åbner sig for hinanden.

Det ser ud som om, at der opstår mange del- og fællesmængder mellem interessegrupper, som tilsammen kan flytte langt mere end et lukket fællesskab og langt lettere kan brede sig som ringe i vandet. Her deler man i tillid til, at det der bliver delt kommer alle til gavn.

Som forening og menneske, der har været vant til at have yndlingskæpheste, må man igennem en tilpasningsperiode for at lære at se sammenhænge, fællesinteresser og være åbne for andres versioner af sandheden. Vi skal lære at navigere i noget, som ikke længere kun ligger indenfor de rammer, vi er vant til, og vi skal samtidig være meget fokuserede på, at have fødderne godt plantet i vores eget værdifundament og selvværd som forening.

Selvom en forening er bevidst og har et ønske om, at noget skal være anderledes i samfundet, er det alligevel nemt at falde i grøften med, at ”Vores forening er noget særligt”, ”De andre forstår os ikke” og ”Vi skal have de andre omvendt”.
Så er det bare lige, at ”De andre” eksisterer ikke – vi er alle en del af vores fælles samfund, så hvis man ønsker, at noget skal gøres anderledes, må man fortælle, vise og handle på en måde, så det er forståeligt for alle, og at alle kan se både fordelene og meningen med disse ændringer. Sunde og fornuftige løsninger er sjældent svære at forstå.

I JAK Danmark er der stadig mange ting vi skal lære, også her er tiden moden til, at vi arbejder meget mere sammen med andre foreninger, organisationer og mennesker, der har fundet mulige veje til at skabe et bæredygtigt samfund. På bagkant af det netop afholdte årsmøde må jeg sige, at jeg er fortrøstningsfuld og i hjertet glad for alle de gode mennesker, der mødte op her og ønsker at være en del af et fællesskab, der åbner sig mod andre fællesskaber.