Et nyt redskab til at bekæmpe den økonomiske krise

 

Af Uffe Madsen

I en kronik i Information den 10. september 2015 gør Tune Revsgaard Nielsen, som tidligere har skrevet artikler til JAK Bladet, opmærksom på, at der måske blæser nye vinde i England med styringen af økonomien.

Tune Revsgaard Nielsen påpeger, at det er et kæmpe økonomisk og demokratisk problem, at stater ikke kan afhjælpe økonomiske kriser uden at låne penge på det oppustede finansielle marked. Favoritten til at vinde formandsposten i det britiske Labour-parti – Jeremy Corbyn (JAK: og som rent faktisk vandt) – viser os vejen, hvis vi vil tage magten fra de profitsøgende banker.

Corbyn har delt vandene med sine markante holdninger, men mest opsigtsvækkende og progressiv er hans modstand imod offentlige besparelser – og ikke mindst det værktøj, han ønsker at introducere for at bekæmpe dem og vende den økonomiske udvikling. Han ønsker at gøre op med den logik, der forhindrer EU-lande og deres respektive centralbanker i selv at skabe penge til offentligt forbrug. En logik, der betyder, at kriseramte EU-lande er tvunget til at låne på det finansielle marked for at holde

liv i deres økonomier og afhjælpe statsbankerot, hvilket betyder offentlige besparelser, privatisering af nationale aktiver og store statslige udgifter i form af betaling af renter til private banker.

Helt konkret foreslår Corbyn, at britiske statsobligationer opkøbes af den britiske centralbank direkte fra staten, og at pengene herfra sendes i cirkulation gennem statsligt boligbyggeri, oprettelse af nye veje og forbedring af energi-infrastruktur.

 

Ifølge Tune Revsgaard Nielsen er kvantitative lempelser for folket, som dem Corbyn har gjort sig til fortaler for, ikke kun relevante for Storbritannien. De bør drøftes seriøst i alle nationale parlamenter, for de kan udstyre alle stater og centralbanker med et effektivt og højst tiltrængt redskab til at bekæmpe krisen og bevare arbejdspladser og velfærd. I nogle lande vil det smarteste være at sende pengene ud igennem offentligt byggeri; i andre kan man bruge dem til at sænke indkomstskatter og selskabsskatter; mens det et tredje sted vil give bedst mening at udbetale pengene til alle borgere som en borgerdividende. De præcise detaljer er et både økonomisk, politisk og demokratisk spørgsmål.

Tune Revsgaard Nielsen anser ikke risikoen for hyperinflation ved denne form for økonomisk lempelse for overhængende, idet inflationen i Storbritannien, eurozonen og i Danmark ligger lige omkring 0 procent. I 2014 så vi i Danmark faktisk reel deflation på 0,1 procent. Den egentlige trussel mod staters økonomier i dag er derimod vedvarende deflation. En trussel, der nemt kan afhjælpes gennem effektiv stimulering af den offentlige efterspørgsel.

Implementering kræver et opgør med den herskende orden, der sætter markedet og private aktører over staters suverænitet. Det er dog ikke desto mindre et redskab, som kan vise sig nødvendigt, hvis nationer skal kunne holde fast i offentligt ejet kritisk infrastruktur, opretholde velfærdsordninger og bevare deres demokratiske suverænitet.