DJURS – et komplementært Betalingsmiddel

Af Doris Elisabeth Fischer

 

Onsdag den 10. februar 2016 blev der afholdt et infomøde om Djurs, et komplementært betalingsmiddel på Djursland.

Det var godt 50 mennesker fra omegnen, der fyldte lokalerne på Norddjurs Friskole for at høre om de nye tanker omkring regionale valutaer. Ved indgangen blev kroner vekslet til Djurs (endnu kun engangskuponer til selve aftenen) som kunne bruges til køb af lokal mad og drikke fra Smag i Ebeltoft.

Jens Thordal-Christensen, tidligere højskoleforstander fra Væksthøjskolen, bød velkommen og præsenterede ideen bag aftenens program.

Doris Elisabeth Fischer, (Systemisk Familie – og Organisationsopstiller, Forfatter, Højskolelærer) gav derefter et oplæg, hvor hun kom ind på, hvilke konsekvenser renters renter har på vores liv og vores økonomi. Hun pegede på de fordele et komplementært betalingsmiddel vil bringe til lokalområdet. I sit korte oplæg fortalte hun også, hvad der fik hende til at engagere sig i økonomi som ikke økonom. Vil man vide mere om det, kan man læse om det i en tidligere udgave af JAK bladet.

Simon Axel Haufe (Controller ved Jyllands-Posten, Cand. Merc. (Finance & International Business), Bachelor i Erhvervsøkonomi og Bæredygtighed, bestyrelsesmedlem Gode Penge Aarhus) er en del af arbejdsgruppen omkring DJURS. Han præsenterede meget anskueligt ideen om komplementær valuta. Som økonom har han i flere år sat sig grundigt ind i vores pengesystem og regionale valutaer, og kunne svare på de mange spørgsmål der kom fra salen. Som han på et tidspunkt sagde: ” I er helt fantastiske til at stille de gode spørgsmål.” Og det endte også med, at de spørgende blev afbrudt, så den sidste oplægsholder kunne komme til.

Og det var Professor Walter Unterrainer fra Arkitektskolen i Århus, som viste med et eksempel fra landsbyen Langenegg i Østrig, hvilken positiv effekt etableringen af regional valuta havde på hele udviklingen af samfundet. Med foredrag og billeder af projektet Langenegg, fortalte han om processen med at implementere regionale betalingsmidler, med alle sine forhindringer og muligheder. Foredraget, der blev holdt på engelsk, var både humo-ristisk og fyldt med viden og erfaring. Alle nød at høre ham fortælle om et konkret eksempel og se på de billeder, han havde med fra projektet STOP i Langenegg.

billede 1

billede 2

 

Aftenen blev afsluttet efter rigtig mange spørgsmål. Der var en stemning af begejstring, interesse og håb. Og Djursgruppen, som indtil da var på 12 medlemmer blev større. I alt er der nu 28 medlemmer, der vil arbejde videre med projektet, og til næste møde i starten af marts bliver der stiftet en bestyrelse.

”Hvor var det spændende og velfunderet. I kunne jo svare på spørgsmålene. Var I kommet i min butik med en flyer om Djurs, ville jeg ikke have reageret, men efter den her aften kunne jeg godt tænke mig at invitere jer som oplægsholdere til vores næste møde i Handelsstandsforeningen. Jeg begynder at forstå det og vil gerne være med.” (Citat fra en butiksejer i Grenaa som var med til Infoaftenen.)

lånebevis

Der er lavet en smuk hjemmeside omkring Djurs, hvor man kan læse mere om vores tiltag: www.betalmeddjurs.dk