Det indre arbejde

Kroppen er et fint instrument, der er begavet med sanser, følelser og tanker. Når en sjæl får tildelt en krop, skal der et stykke arbejde til for at opnå det bedst mulige samarbejde mellem den fysiske krop og sjælen.

Kroppen og psyken er et produkt af den evolutionære udvikling, DNA, forfædres bedrifter, oplevelser og kultur. Sjælen er sjælen, og uden at vide ret meget, kan man nok sige, at den har et ønske om, at samarbejde med den jordiske krop om at lære, nyde og udvikle.

I det indre arbejde handler det om at finde ud af, hvilke ressourcer man har at arbejde med, hvad man allerede har lært, hvilke ruter man har tilbagelagt og at se de næste naturlige skridt.

For at kende sjælens behov må man skabe betingelserne for at høre dem. Sanser, følelser og tanker kan fylde så meget i form at vrede, forurettelse, bekymring og frygt, at det bliver besværligt for sjælen at være i. Derfor er en af de helt store arbejdsopgaver, træning i at få ro på nerve-, sanseog følesystem og ikke mindst tankerne, så alle sanser kan bruges som det fantastiske navigeringssystem, det i virkeligheden er, i stedet for at de fylder alt. Denne ro vil give plads til at høre og samarbejde med sjælen og træffe beslutninger fra et visere sted.

Med roen kommer også en øget bevidsthed om så mange andre ting. Det kunne være bevidstheden om ikke at gøre skade på andre, hverken mennesker, dyr eller natur. Det kunne være bevidsthed om at leve sine værdier i dagligdagen. Det kunne være bevidstheden om at holde krop og sind sunde.

Også KE Kristiansen (Stifteren af JAK) plæderede i sin tid for en sund sjæl i et sundt legeme. Om han tænkte det samme som jeg er uvist, men der er ingen tvivl om, at han også mente, at ren levende kost som økologiske/biodynamiske grøntsager, masser af rent vand og fravær af vanedannende elementer som tobak, sukker, madkemikalier samt tungfordøjeligt kød kan give grobund for en øget bevidsthed og styrke adgangen til intuition og kreativitet på et højere plan.

Det kunne være gavnligt for vores fælles fremtid og det gode liv, om så mange som muligt, havde en daglig praksis med træning i indre ro samt et bevidst valg af fødevarer, som er ægte livgivende. Samfundsværdien i en sådan praksis vil være stor. Mennesker med mental og fysisk bevidsthed vil tage ansvar, være empatiske, passe deres krop og være mindre syge. De vil sandsynligvis være mere kreative og innovative som følge af den øgede adgang til sjælens intuition – og både nu og i fremtiden er det i høj grad kreativitet, vi skal leve af her i Danmark.

Og så kunne man jo også nævne den stressepidemi, som mange, både børn og voksne, er ramt af. Lige nu er det indre arbejde tvingende nødvendigt, for at overleve i de systemer vi omgiver os med. Systemerne i sig selv er syge og skal nedbrydes, så noget andet kan opstå, men det er en helt anden historie og indtil da må vi ruste os indefra.