Citronpenge & citronbanken

– Et økonomisk system som belønner cirkulation og samarbejde
Af Johan Tino Frederiksen, daglig leder af Tinkuy København, og Mette Sillesen, fremtidsforsker hos Future Navigator

80 enkeltpersoner ejer det samme som 3½ mia. mennesker tilsammen! Denne nærmest ufattelige ulighed fremgår af den seneste Oxfam rapport, og der er således brug for at tænke anderledes, når det gælder økonomiske systemer, hvis vi ønsker at bevæge os mod et mere bæredygtigt samfund. Vi har brug for systemer, der tager udgangspunkt i retfærdig fordeling, ens spilleregler for alle og belønning af cirkulation og samarbejde frem for ophobning og simpel profitmaximering. Systemer, der fremmer allokering af ressourcer til lokalområder til gavn for de mennesker, der bor der. Foreningen New Circle Movement har gjort alvor af snakken og drives ud fra principper og værdier, der værner om fællesskab og initiativer, der kommer fællesskabet til gode.

Foreningen New Circle Movement
Det koster 108 kr. om måneden at være medlem af New Circle Movement. For beløbet får hvert medlem 100 citroner stillet til rådighed. Det er elektroniske bytteenheder, der kan investeres i foreslåede projekter. En ide kan realiseres ved, at to medlemmer går sammen om idéen og selv sætter 300 citroner på den. Derefter sender de en beskrivelse i omløb via foreningens webplatform, så alle medlemmer kan se den. Når mindst 100 medlemmer og 30.000 citroner støtter idéen, kan tovholderne veksle citronerne til kroner og realisere projektet. Støttende medlemmer vil naturligvis kunne bidrage praktisk til realiseringen.

Hvad er kursen på en citron?
En citron, der er i omløb blandt medlemmerne, vil altid være modsvaret af en krone, som ligger i foreningen. I praksis vil der dog være flere kroner på foreningskontoen, da softwareplatformen, som administrerer projekter og citroner, `sletter´ 10 procent af citronerne hver måned, for at undgå ophobning. Kronerne i foreningen forsvinder imidlertid ikke. Kontingentkronerne udbetales til tovholderne for de projekter, som har samlet den fornødne støtte blandt medlemmerne. Da alle pengene i foreningen skal videreformidles til projekter, sættes kursen for en citron sådan, at der ikke ophobes penge i foreningen. I praksis vil den ligge et sted mellem 1 og 5 kr. pr. citron.

Hurtig og bæredygtig vækst
Der er mulighed for en hurtig og nærmest eksponentiel vækst af projekter og dermed nye medlemmer: Hver gang der bliver sået en ny projektidé i foreningen, er de to tovholdere for projektet motiveret til at finde støttere (mikroinvestorer) til deres projekt og herved nye medlemmer til foreningen. Hvis det lykkes dem at samle de 30.000 citroner, får de en sum penge i hånden til at realisere deres projekt – ikke som et lån, men som en gave fra de medlemmer, der har stemt på idéen.
Det er forventeligt, at mange af disse mikroinvestorer fortsat vil støtte projektet ved at blive medlem af projektet. Et medlemskab koster medlemmerne citroner hver måned – citroner, som tovholderne for projektet samler sammen og veksler i foreningen til betaling af driftsudgifter.
Mange mennesker får gode idéer til projekter, der aldrig realiseres. Enten fordi projektet er for stort at stå med alene, også økonomisk, eller måske fordi praktisk bøvl og tekniske udfordringer sætter en kæp i hjulet. New Circle Movement tilbyder ikke kun adgang til kapital, men også en række funktioner via foreningens webplatform, såsom oprettelse og tilmelding til events, booking af ressourcer og overblik over projekternes liv. Platformen for det enkelte projekt designes og skræddersys efter de enkelte tovholderes smag og behov.
Første eksempel på brug af webplatformen kan ses på tinkuy.dk.

Tinkuy – Det første communityprojekt
Tinkuy Aps i København samlede i løbet af 18 dage 275.000 kr. fra 84 forskellige investorer, og i dag bruger 550 medlemmer stedet som et samlingspunkt, med aktiviteter som fx yoga, meditation, dans og foredrag. Her kun et år efter opstarten er centeret allerede i økonomisk balance, og budgettet peger på, at det snart genererer et sundt overskud, samtidig med at undervisere og ansatte får løn for deres arbejde i centeret. Medlemmer kan deltage frit i langt de fleste aktiviteter for medlemskabet på 100 citroner pr. md. (108 kr. pr. md.). Det lave medlemskontingent lægger op til gaveøkonomi, og i Tinkuy. København er stort set alt inventar, hundredevis af bøger til biblioteket og arbejdskraft doneret af medlemmer.
Det succesfulde koncept gives videre kvit og frit, således at to tovholdere i en anden by vil kunne plante ideen om et Tinkuy center og teste, om der er opbakning til det. Samler de den fornødne støtte i form af mindst 100 medlemmer, som sætter deres citroner på projektet, så får de en pose penge og adgang til en webside, hvor de kan organisere det nyopstartede centers aktiviteter. Det er oplagt, at de næste projekter, som bliver crowdfundet via platformen, er nye Tinkuy centre i andre byer.

Sådan kommer der citronflow
Webplatformen henvender sig til alle typer af communityorienterede projekter. Den 29. okt. 2015 afholdte New Circle Movement sit første møde, hvor fem kommende communityprojekter var repræsenteret. Interessen er stor og mange iværksættere henvender sig. Den første milepæl er 10.000 medlemmer af New Circle Movement og nedenstående tabel viser den forventede udvikling af citronflowet i foreningen, hvor 10 procent af citronerne forsvinder hver måned:
(note: For overskuelighedens skyld forudsættes det i tabellen at foreningen ikke udbetaler noget i støtte til eksisterende projekter. Forenklingen kan gøres da 1 krone udbetalt betyder ca. 1 citron mindre i omløb).

Hver måned tikker der således ca. 1 mio. kr. ind på foreningens konto, og hver måned produceres 1 mio. citroner, som er i omløb blandt medlemmerne. De sættes på eksisterende projekter eller bruges til at så nye projektidéer.
Ved en konstant medlemstilgang er der efter 12 mdr. 12 mio. kr. på kontoen i foreningen og godt 7 mio. citroner i omløb blandt medlemmerne, hvoraf kun de, som havner på et `gangbart´ projekt, veksles til kroner. Antager vi, at 50 procent af citronerne går til projekter, som opnår nok støtte, så er det 3½ mio. citroner, der skal veksles. Vekselkursen kan derfor sættes til 3 kr. pr. citron, og alligevel stadig oppebære en kapitalreserve i foreningen.

Hvad sker der, når vi øger antallet af citroner?
I stedet for – eller som supplement til – at hæve vekselkursen for at undgå ophobning af kroner i foreningen, kan antallet af citroner øges, så der tildeles f.eks. 150 citroner pr medlem pr. md.
For hver gang der kommer en krone ind i foreningen, kommer der således flere citroner i omløb blandt brugerne, og de eksisterende communityprojekter får flere kroner udbetalt for deres citroner.
Citronbanker støtter opblomstringen af communities, som har lokalområdets opbakning, og derfor giver sammenhængskraft og mening for medlemmerne. Communityprojekter bidrager til samfundet ved at betale skat og moms, som alle andre iværksætterprojekter. Det er derfor i alles interesse, at så mange kroner som muligt tilflyder kontoen i New Circle Movement.

Hvor kommer pengene fra?
Udover basisbetalingen på de 108 pr. md. fra hvert medlem, er der tre yderligere indtægtsstrømme til foreningen:
A)
Fra communityprojekter som giver en del af deres overskud til foreningen
B) Fra ekstra betalinger fra medlemmer
C) Donationer

A) Penge fra communityprojekter
Et projekt, som bliver crowdfundet via New Circle Movement, har mulighed for – men ikke pligt til – at acceptere følgende tre betingelser:
1.
at den årlige udbetaling af overskud til investorerne ikke må overstige 20 %
2.
at udbetaling til personer tilknyttet projektet ikke må overstige kr. 25.000 pr. med.
3. øvrigt overskud tilfalder New Circle Movement

Den første betingelse sikrer investorerne en fin, men ikke overdrevet forrentning. Den anden betingelse sikrer at det er idealisme, som driver værket, og ikke profittænkning. Disse tal kan selvfølgelig justeres via en beslutning på NCM’s årlige generalforsamling.
Hvis et projekt accepterer disse betingelser får projektet en øget synlighed på crowdfunding platformen ift. projekter som ikke accepterer disse betingelser. Projektet bliver synliggjort som ét, der giver afkald på et evt. stort overskud som projektet måtte generere og lader det tilfalde fællesskabet. Det forventes at medlemmer vil være motiverede til i særlig grad at støtte denne kategori af projekter, frem for projekter hvor et stort overskud beholdes af virksomheden.
Succesfulde communityprojekter, som vælger denne ‘fællesskabscertificering’, vil således tilføre kapital til New Circle Movement.

B) Ekstra betaling fra medlemmer
Adgang til webplatformen koster et projekt 1000 citroner hver måned til New Circle Movement. Citroner, som kommer fra medlemmernes opbakning af og deltagelse i projektet. De resterende citroner, som et projekt indsamler fra medlemmerne, veksles hver måned til kroner i foreningen. Med mange aktive communityprojekter bliver det mange citroner, der på den måde tikker ind på citronkontoen i foreningen.
Vi forudser en naturlig efterspørgsel på citroner til støtte og medlemskab af de mange spændende projekter og ethvert medlem har derfor mulighed for et øget medlemskontingent og på den måde få andel i de citroner som foreningen modtager. Der er fire typer af medlemskaber:
Basis for kr. 108 – giver 100 citroner
Komplet for kr. 216 – giver 200 citroner
Udvidet for kr. 540 – giver 500 citroner
Professionel for kr. 1.080 – 1000 citroner.

I dag (9. nov. 2015) har foreningen 533 basismedlemmer, 33 komplet, 1 udvidet og 1 professionel medlem.
Hver gang et medlem vælger et af disse højere medlemskaber, så giver det ekstra kroner på foreningskontoen.

C) Donationer
Det er forventeligt at når en stor gruppe mennesker har set den gavnlige effekt af citronbanken på alle planer – økonomisk, psykologisk og miljømæssigt – vil der være fonde og privatpersoner, som vælger at donere penge til formålet.

Farvel til profitmaximering og velkommen til højeste fællesnævner
Det økonomiske system, som citronbanken med citronpenge repræsenterer, er retfærdigt med ens spilleregler for alle og ingen får særbehandling. Via den negative forrentning på citronerne belønnes cirkulation og samarbejde frem for ophobning og profitmaximering. Ressourcerne sættes i arbejde i lokalområdet til konkret gavn for mennesker.
Hvordan vil vores hverdag se ud, når de aktiviteter og produkter, der ser dagens lys er båret af ønske om cirkulation og samarbejde? Hvordan vil vores samfund udspille sig, når samarbejde og skabelse sker ud fra vores højeste fællesnævner – hvor alle har en vished om, at det fælles gode også er mit gode?
Med realisering af en sund og organisk citronbank er vi godt på vej til at finde ud af det!

Du kan læse hele artiklen om citronpenge og citronbanken i JAK Bladet, januar 2016.
Få yderligere information om projektet, på Facebook-siden for New Circle Movement.