Få et bæredygtigt ØKOlån
Lån ydes til projekter med bæredygtige formål
Til finansiering af mindre projekter eller dækning af differencen mellem andre lån og lånebehovet

Max:  500.000 kr., dog evt. større beløb ved særlige hensyn.
Løbetid:  Investeringens afskrivningsperiode, dog maks. 10 år
Sikkerhed: Almindelig kreditvurdering – fuld sikkerhedsstillelse
Betingelser: Anlægsinvestering – ikke driftskapital,
Garantbeviser/andelsbeviser for ca. 10% af lånet
Medlemskab af JAK Danmark

 

Lånene forrentes med en variabel rente ifølge de medvirkende pengeinstitutters tarif.

Du kan læse mere om hvilke formål du kan låne penge til her.