Bestyrelsens beretning for 2017

Året 2017 har været præget af:

Årsmødet 2017

På årsmødet i marts 2017 havde JAK Danmark inviteret Sten Møller og Jens Randrup fra foreningen Grobund i Ebeltoft. De fortalte levende og inspirerende om baggrunden for deres arbejde med at skabe et affalds frit, bæredygtigt, offgrid samfund ved havnen i Ebeltoft, hvor man som beboer og iværksætter skal have mulighed for at bo og leve gældfrit. JAK Danmark har gennem hele 2017 fulgt og understøttet Grobunds arbejde.

På den efterfølgende generalforsamling blev der fremlagt forslag til og drøftet de fremtidige arbejdsopgaver.

Der blev etableret to frivillige grupper, som ville kigge nærmere på henholdsvis ”Økonomisk tænkning i et kristent samfund” og ”JAKs kerne, hvad er spekulationsfri økonomi og dannelse af fællesbilleder af dette”. Den første gruppe er der ikke blevet arbejdet videre med. Den anden har Uffe Madsen og Jens Thordal-Christensen taget lidt hul på i forbindelse med deres arbejde med efterårsseminaret. Der arbejdes sandsynligvis videre med at udvide denne gruppes arbejde i 2018.

Bestyrelsen

Chresten Ibsen trådte ud af bestyrelsen med tilbud til JAK Danmark om at deltage i JAKs arbejde fra sidelinjen. Jens Thordal-Christensen blev valgt ind i bestyrelsen. Kurt Poulsen og Lasse Fonager Møller fortsatte i bestyrelsen, Bo Nielsen repræsenterede JAK Andelskassen Østervrå frem til august 2017, hvor Andelskassen Østervrå havde fået nye investorer og ikke længere havde noget ønske om at være medlem af JAK Danmark. Bo Nielsen har dog deltaget i JAK Danmarks bestyrelsesmøder året ud og ønsker at stille op til bestyrelsen. Jesper Mørkenborg Kjær, der er medarbejder i Folkesparekassen, blev i 2017 udpeget som Folkesparekassens repræsentant i JAK Danmark.

Som suppleanter er valgt Marianne Laursen og Erik Boesen. Lis Poulsen er fortsat leder af JAK Danmarks sekretariat, og Eloneh Gaia Klit Malm er formand for JAK Danmark.

Kort efter årsmødet 2017 holdt vi det første bestyrelsesmøde, hvor vi konstituerede os med Kurt Poulsen som næstformand. Igen i år valgte vi at invitere både suppleanter og sekretariatsledelse til at deltage aktivt i bestyrelsesmøderne. JAK Danmarks revisor Uffe Madsen har også deltaget på relevante bestyrelsesmøder.

JAK Danmark har i 2017 holdt 6 ordinære bestyrelsesmøder samt nogle arbejdsmøder omkring planlægning af seminaret.

Arbejdet i bestyrelsen

Arbejdet i bestyrelsen har i 2017 især været præget af JAK Danmarks efterårsseminar i Laugesens Have. Planlægningen af årets weekendseminar blev især klaret af Jens Thordal-Christensen i samarbejde med Uffe Madsen og sekretariatet.

Årets seminar blev mere internationalt end tidligere. Vi havde en spændende oplægsholder Martin Simon fra England (Timebanking UK) samt deltagelse fra vores søsterorganisation JAK Sverige. Emnet for weekenden var ”Gentænk fællesskabet lokalt og globalt”. Vi var 27 deltagere, der nød samværet både ude og inde. Emnerne i løbet af weekenden bød på både kreative og faglige emner. Blandt andre havde vi et fantastisk oplæg fra Uffe Madsen og Jens Thordal-Christensen om spekulation krydret med historisk viden og fremtidsperspektiver.

Et engelsk oplæg om tidsbanker fra Mr. Timebanking ham selv Martin Simon, der så fint blev oversat og suppleret med endnu mere viden af Per Bach, Sociale Entreprenører, der havde erfaring med danske forsøg med timebanker. Henrik Vad, Flexfunding fortalte om crowdlending og crowdfunding og muligheden for anderledes måder at finansiere og investere i yderområder. Doris Elisabeth Fischer, Betal med Djurs fortalte om kvindelig økonomi, og hvordan man med en anderledes tilgang til økonomi kan styrke fællesskaber lokalt og globalt. I praksis arbejdede vi sammen med vores internationale oplægsholder på, hvor let det er at vise, at alle mennesker har noget at byde ind med i et fællesskab, og at vi alle kan noget, som er noget værd for andre en meget illustrativ oplevelse. I løbet af weekenden var vi også så privilegerede at have besøg af Katrine Faber, der er professionel musiker, dramatiker og historiefortæller hun sørgede for en masse kreative opbrud, så vi blev rustet til at tænke i nye baner. Weekenden sluttede med, at vi følte os glade over endnu et vellykket seminar fyldt med nærvær og opløftende snakke om, hvad vi kan gøre for at skabe nogle stærke fællesskaber på baggrund af en bæredygtig økonomisk struktur.

Ellers har vi i JAK Danmarks bestyrelse oplevet:

  • I samarbejde med Jørgen Larsen (tidligere medlem af repræsentantskabet for Andelskassen JAK Slagelse) inviterede vi til et møde i Høng, Slagelse, hvor formand og næstformand fortalte om JAK Danmarks arbejde, den tidligere direktør Volmer Møller i den nu opløste Andelskasse J.A.K. Slagelse fortalte om det, han havde oplevet i forbindelse med problemerne i pengeinstituttet, og til sidst var der et indlæg fra landsbysamfundet Permatopia. Der var omkring 25 deltagere i mødet.
  • Deltog i et spirende planlægningssamarbejde med gruppen bag ”Det fælles bedste” og Vejle Kommune, der havde tovholderrolle. Samarbejdet ophørte dog, da gruppen fyrede deres tovholder og samarbejdet blev for kompliceret.
  • Besøg hos Henri Mikkelsen og Orla Jensen, der har udarbejdet et undervisnings­/studiegruppemateriale omkring årsagerne til verdens tilstand, og hvordan det kan ændres.
  • Formanden har i løbet af året deltaget i adskillelige Grobundsmøder, for at understøtte deres interessante arbejde. Vi har hjulpet med at udbrede viden om deres arbejde.
  • Deltog i Unleash, et innovationslab, på Brandbjerg Højskole, for unge omkring de 17 verdensmål.
  • Deltog i Deleøkonomisk Folkemøde i Århus.
  • Møde med Per Bach, Sociale Entreprenører om samarbejdsmuligheder.
  • Møde med arbejdsgruppen Spekulationsfri Bolig, Århus der arbejder på at lave et koncept, der muliggør at trække spekulation ud af boliger.

JAK Bladet

Redaktionsudvalget har i 2017 bestået af Lis Poulsen (redaktør), Martha Petersen (direktør i Folkesparekassen), Niels Erik Boesen (Layout), Uffe Madsen (JAK Fonden), Jens Thordal-Christensen (JAK Danmarks bestyrelse) og Eloneh Gaia Klit Malm (formand JAK Danmark).

Bladet er udgivet 4 gange og har igen i år bugnet af gode artikler. Vi har arbejdet med temanumre, et for hvert af bogstaverne Jord, Arbejde og Kapital. Vi har gjort brug af forfattere, der har holdt oplæg for os, oversat nogle enkelte artikler af speciel interesse for de aktuelle emner og så ellers modtaget artikler fra forskellige samarbejdspartnere.

JAK Fonden

I JAK Fonden har der været afholdt to møder. JAK Danmark har i år søgt og været meget taknemlige for at få støttemidler på 15.000 kr. til afholdelse af JAK efterårsseminar.

JAK Danmark repræsenteredes i 2017 i JAK Fonden af Eloneh Gaia Klit Malm og Kurt Poulsen. Kurt Poulsen er trådt ud, da han er faldet for aldersgrænsen. Helle Nielsen (Århus) har sagt ja til at træde ind i stedet.

Samarbejde med JAK pengeinstitutter Andelskassen Østervraa er ikke længere med i JAK samarbejdet. Fremover er det udelukkende Folkesparekassen, der samarbejder med JAK Danmark, både foreningsmæssigt og omkring JAK bladet.

Fremtiden

Vi har allerede taget hul på fremtiden. Vi glæder os til, i den bestyrelse der nu bliver valgt i dag, at arbejde med et stort seminar i 2019 med flere samarbejdspartnere, både danske og internationale. Deltagelse på Folkemødet på Bornholm. Afholdelse af et eller flere lokale dags­/ aftenarrangementer i 2018 og ikke mindst et kommende arbejde med at udbrede JAK og vores indsigter på en helt ny måde.

I årets løb, har vi ad flere omgange vendt muligheden for delvis honorering af nogle af de arbejdsopgaver i JAK, der er omfattende. I dag er det kun sekretariatsfunktionen, der er lønnet. Det vil vi arbejde videre med i 2018, herunder en mere effektfuld måde at komme ud med JAKs holdninger og ideer.

Vi vil gerne slutte beretningen med at takke alle, der i 2017 har været aktive i arbejdet med JAK Danmark. Alle vores samarbejdspartnere og alle dem, der har bidraget til JAK bladet. Vi glæder os til, sammen med jer og rigtig mange flere, at løfte vores arbejde til et endnu mere interessant og effektfuldt niveau i 2018 og årene frem.