Ben Dyson og Positive Money besøgte København

Mandag den 15. september gæstede stifter af Positive Money, engelske Ben Dyson, København til en offentlig høring om full reserve banking.

Høringen var sat op af Aalborg Universitets afdeling i hovedstaden ved professor i økologisk økonomi Inge Røpke samt Rasmus Hougaard Nielsen formand for Gode Penge, der er den danske version af Positive Money. JAK Danmark mødte op med formand Jakob Mikkelsen samt medlem af bestyrelsen, Chresten Ibsen. Høringen var en præsentation og diskussion af Positive Moneys forslag til et alternativt pengesystem. Det nye system kalder Ben Dyson for ‘det suveræne pengesystem’ (Sovereign money system).

Full frem for fractional reserve
Suveræne penge er en afvikling af det banksystem, der kaldes fractional reserve banking og i stedet ønsker man en full reserve banking, hvor staten har kontrollen over mængden af penge i samfundet.
Herefter tog Finn Østrup (Professor, CBS) forslaget under behandling, hvorefter Ben Dyson fik lov at forsvare sit forslag.

Toppen af dansk alternativ økonomi samlet
Et panel af indbudte skulle kommentere og stille spørgsmål til Ben Dyson og forslaget om suveræne penge. I panelet sad Jakob Vestergaard (Senior Researcher, DIIS), Lars Pehrson (direktør, Merkur Andelskasse), Otto Brøns-Petersen (Head of Analytical Affairs, CEPOS) og Peter Wendt (Har arbejdet i den danske finanssektor – herunder Nationalbanken. En del kendte og markante profiler fra debatten omkring pengeskabelse og det nuværende økonomiske system, var mødt op blandt tilskuerne. Herunder professor i økonomi, tidligere overvismand, Christen Sørensen, partner i MyBanker John Norden, samt cand.scient.soc, PhD, lektor og forfatter til bøgerne Gode Penge og Making Money Ole Bjerg.

Inge Røpke i midten. Bagest til venstre skimtes Ole Bjerg, i midten Rasmus Hougaard, mens panelet til højre består af (fra venstre) hovedtaler Ben Dyson (Positive Money), Finn Østrup, Jakob Vestergaard (Senior Researcher, DIIS), Otto Brøns-Petersen (ikke på billedet), Peter Wendt (Har arbejdet i den danske finanssektor – herunder Nationalbanken) og Lars Pehrson (direktør, Merkur Andelskasse).

To typer konti til borgerne
Inge Røpke og Rasmus Hougaard leverede også både spørgsmål og kommentarer. Salen var fyldt – for hovedpartens vedkommende med studerende og undervisere i økonomi.
En af grundpillerne i Dysons suveræne pengesystem er at skille borgernes konti op i to. Læs mere om forslaget og debatten i næste udgave af JAK Bladet. Det udkommer i oktober og kan derefter læses online her.

Du kan læse det samlede forslag fra Ben Dyson og Positive Money her (pdf).