At finde sine ben…

Af Lone Malm, formand for JAK Danmark

Lørdag den 14. marts blev jeg, på generalforsamlingen, valgt som ny formand for JAK Danmark.

 

Det er mig en ære, at få lov at repræsentere en forening, som rækker tilbage til 1931 og hele vejen igennem har været båret af vigtige tanker, diskussioner og handlinger.

 

At finde sine ben som nyvalgt formand skal have sin tid, men allerede nu ved jeg, at jeg vil fokusere på samarbejde, tydelighed, substans og glæde ved arbejdet.

 

”Det har jeg ikke prøvet før, så det kan jeg nok godt finde ud af” citat Pippi Langstrømpe.

 

Pippi Langstrømpes citat vil jeg trygt læne mig op af, da JAK Danmarks bestyrelse tilsammen har mange års erfaring. Bestyrelsen består af Jakob, Lis, Kurt, Chresten og Bo, hos hvem jeg kan finde al den støtte og viden jeg, som ny formand, kan ønske mig.

 

Mit arbejde med JAK vil blive præget af mine personlige værdier og erfaringer. Af uddannelse er jeg ingeniør, akupunktør, massør og healer. Jeg har arbejdet med miljø og landbrug siden 2008, tre af årene som projektleder i Økologisk Landsforening. Jeg har holdninger til bæredygtighed på flere planer, det være sig; sund og levende jord, landbrugsproduktion, arbejdsliv i balance, energigivende dialog og et meningsfuldt samfund for alle.

 

I foråret 2014 blev jeg valgt ind i Folkesparekassens bestyrelse, hvor jeg i det utroligt spændende arbejde især bidrager med mine og JAKs tanker om bæredygtighed.

 

I den tid jeg har været medlem af JAK Danmark, har jeg oplevet flere og flere stemmer i Danmark, der ønsker at diskutere det økonomiske system og pengeskabelse. De forener sig i grupper på internettet, foreninger, projekter – og mange af deres tanker falder rigtig godt i tråd med JAK tankerne.

Om de er inspireret af JAK, tanker fra udlandet eller om det økonomiske systems mangler blot er blevet så tydelige, at menigmand også kan se forandringsbehov, er ikke til at vide og vel også uden betydning.

 

Det der betyder noget er, at vi sammen får lavet et pengesystem, der er til at forstå, rummer sund fornuft og er afkoblet kravet om konstant vækst. Her er netop JAKs visioner vigtige, fordi en pengeskabelse kontrolleret af Nationalbanken, mulighed for at oprette spekulations- og rentefri bankkonti, mulighed for at låne penge uden renter vil være vigtige hjørnestene i et bæredygtigt og retfærdigt pengesystem.

 

Et bæredygtigt pengesystem og økonomisk frigørelse for den enkelte opnås kun ved et arbejde derfor – JAK Danmark arbejder videre med opgaven!

 

 

 

Ny formand i JAK Danmark

Af Jakob Mikkelsen, afgående formand for

JAK Danmark

 

Det var med glæde, at jeg på bestyrelsens vegne kunne bringe Lone Klit Malm i forslag til formandsposten i JAK Danmark, og jeg giver med glæde stafetten videre. Jeg har kendt Lone i nogen år nu, og det har været et berigende bekendtskab. Lone har det menneskesyn og det værdigrundlag, som jeg personligt anser for at være det bedste udgangspunkt for at blive en god formand for

JAK Danmark. Jeg ønsker Lone al mulig medvind på posten og ser frem til et rigtig godt samarbejde med Lone i bestyrelsen.