Almende – motor for en samfundsændring

Af Eloneh Gaia Klit Malm, medudvikler af Almende

Almende – et samfundsnyttigt landbrug, er opstået af en gruppe menneskers visioner, nogle økonomisk pressede landbrug og den helt rigtige timing. Almende kan gå hen og få signifikant betydning for, hvordan vi i fremtiden tænker landbrug og økonomi.

Almende består i dag af 3 landbrug, som for et par år siden var ejet på traditionel vis, af hver sin landmand – det for landmænd så vante og meget vigtige selveje. I dag er ejerskabet af jord og bygninger skilt fra driften. En fond ejer jorden og bygningerne, hvor landmændene nu kun ejer driften. Driftsselskabet betaler dermed en årlig leje for retten til at bruge den jord, der tidligere var ejet af dem selv.

Skulle det så være så meget anderledes, og hvordan kan det gøre en forskel samfundsmæssigt? Det kan det, fordi netop disse landmænd mentalt har formået, at afkoble deres behov for at eje jord og deres mål er, at den jord, som Almende dyrker skal være ejet af alle eller ingen. For dem giver det ikke længere mening, at enkeltpersoner kan eje jord, lige så lidt, som det ville give mening at enkeltmennesker kunne eje et stykke himmel.

Det som også er så særligt ved Almendefolkene er, at de har en indre forbundethed med hinanden, jorden og universet. De er rundet af Rudolf Steiner og behandler mennesker, jord og dyr med en sjældent set respekt. Det er netop denne respekt og uegennyttighed, som afspejles i Almendes visioner for, hvordan en speciel produktionsform kan skabe ekstremt sund jord og sunde fødevarer, som på sigt er helt uafhængig af brug af ressourcer udefra. I Almende har vi en prototype på et landbrug, som på sigt sætter et positivt klimaaftryk. Et landbrug, som i stedet for at forbruge ressourcer og forurene jord, vand og luft, skaber sunde fødevarer og bidrager til mere liv i naturen.

Den første forudsætning for at dette kan lade sig gøre for Almende og i fremtiden for andre gode landmænd, er at de ikke længere presses økonomisk til at udbytte de ansatte, dyrene, jorden, naturen og ikke mindst sig selv på en kortsigtet og for samfundet meget usund måde. Det betyder, at der skal opbygges en konstruktion, der så vidt mulig tager gælds- og rentebyrden ud af driften, men som samtidig gør at landbrug som Almende er interessante, at have sine penge stående i.

Almende har kun taget det første skridt i den retning med opsplitningen af ejerskabet. Konstruktionen er endnu ikke optimalt, da AP Pensions jordfond kræver en høj pris for leje af jorden og bygningerne. Ligesom driftsselskabet indtil videre kun er ejet af de to landmænd, som tidligere var gårdejere.

Netop nu arbejder Almendes professionelle bestyrelse på, at finde den næste konstruktion for, hvordan Almende og jorden kan være ejet, så dyrkning af jord og fremstilling af sunde fødevarer bliver mest mulig afkoblet fra spekulation og profittænkning.

Når vi er i mål med det, vil man se et landbrug med overskud og menneskelige ressourcer til at udvikle sund landbrugsdrift. Man vil se et landbrug, som er et aktiv for lokalmiljøet, en spændende arbejdsplads og et læringscenter for både egnens børn og andre landmænd.

Hold øje med udviklingen på www.almende.dk. Der kommer måske en dag, hvor du kan blive medinvestor i fremtidens landbrug til det fælles bedste eller lave din egen version af et fællesejet landbrug, inspireret af Almende.