Aktiekurser på himmelflugt

Af Uffe Madsen

Aktiekurser er et udtryk for værdien af vores samlede produktionsapparat samt forventninger til den fremtidige indtjening i landets virksomheder. Værdien af den samlede produktion udtrykkes i BNP (Bruttonational Produktet).

Der har i længere tid været et misforhold mellem kursen på aktier og den værdi, som aktiekursen er et udtryk for. Over det sidste års tid er dette misforhold øget, og især i det sidste kvartal er det gået stærkt.

Hvad er årsagen til, at en sådan udvikling opstår?

Noget af forklaringen kan findes i en tilsvarende udvikling i EU og USA, men en dybere forklaring findes i den lave rente og i den tiltrækning, den danske krone på det seneste har haft på udenlandske investorer.

I nedenstående figur er udviklingen mellem aktiekurser, rentesats og BNP illustreret for perioden fra januar 2010 til udgangen af februar 2015.

Aktiegraf_UM_04_2015

Placering af midler presser kurser i vejret
Over perioden er aktiekursen steget 2½ gang, samtidig med at BNP kun stiger med omkring 15 %. Den store kursstigning er et udtryk for stor efterspørgsel på markedet fra både indenlandske og udenlandske investorer. Der er tilsyneladende mange frie penge – dvs. penge der ikke er direkte placeret i aktiv produktion, men som skal placeres passivt. Med den faldende rente er det ikke specielt interessant at opkøbe obligationer eller placere pengene på konti i pengeinstitutter, hvor man risikerer en negativ rente. Tilbage er at købe aktier, og det gør man så i stor stil.

En yderligere faktor er det pres, som udenlandske investorer har lagt på den danske krone i forventning om, at Den danske Nationalbank vil føle sig presset til at forlade fastkurspolitikken overfor Euroen. De investorer, som ønsker at investere i danske kroner har flere alternativer at placere midlerne i. Da der sandsynligvis er tale om en kortsigtet placering, vil det være naturligt at placere pengene på konti i danske pengeinstitutter, men det modvirkede Nationalbanken med at nedsætte renten, og dermed vil en sådan placering være forbundet med en negativ rente. Køb af danske obligationer er en mulighed, men også her er renten ekstrem lav, men udenlandske investorer har helt givet været medvirkende til den faldende rente på obligationer gennem deres opkøb. Dernæst kan køb af aktier være et alternativ, som mange har gjort brug af, og dermed presset kursen yderligere i vejret.

Urealistisk høje aktiekurser skaber en boble
Den høje og helt urealistiske aktiekurs er alene et udtryk for mange penge i omløb, og har ingen som helst relation til den værdi, som aktierne er et udtryk for. Der er opstået en boble, som nødvendigvis springer på et tidspunkt, når pengene søger andre steder hen f.eks. som følge af stigende rente og dermed bedre afkast på obligationer m.v.

Vi har flere gange set den lemmingeffekt, som en usikkerhed blandt investorerne medfører, og som bevirker et kollaps. En meget stor del af den handel, som sker i værdipapirer, foretages ikke af fysiske personer, men af computere, der er forprogrammeret til at købe og sælge ved forud fastlagte udsving i kurserne. Et fald i kurserne kan dermed få en accelererende effekt.

Nationalbanken kunne forhindre den spekulative vækst i aktier
Såfremt vi havde et optimalt pengesystem, som blev styret af Nationalbanken i stedet for private interesser, ville denne rigelighed af penge kunne opsuges af National-banken, og dermed undgå den spekulative vækst i aktierne. Et sådant pengesystem har vi desværre ikke, og derfor er vi fortsat afhængig af den pengeskabelse, som finder sted i de private banker.