A

Forrige nummer af JAK bladet var ”helliget” J’et i JAK. J’et står for ”Jord” og er et udtryk for de ressourcer, vi alle har til rådighed. De ressourcer vi kan bruge og bearbejde med vores arbejde.

Her kommer tema-bogstavet for dette nummer af JAK bladet. Nemlig A.

A står for Arbejde

Arbejde er et udtryk for, når vi mennesker bruger os selv, vores evner, vores viden og vores kroppe til at bearbejde de ressourcer (J), vi har til rådighed. Det kan være en teglbrænder, der graver ler, former det og brænder det til mursten. Det kan være en murer, der lægger stenene i en perfekt mur, der igen bliver en del af et hus, skabt af mange forskellige menneskers arbejde med mange forskellige ressourcer (J).

I JAKs syn på værdier er den ægte værdi kapitalen, K. Det er den, der skabes, når mennesker bearbejder de ressourcer, vi har til rådighed (J) med vores arbejde (A).

Arbejde (A) kan være alt fra erfaringer til viden og evner.

En musiker kan udøve sin kunst og udfolde sine evner ved at bearbejde de musikinstrumenter, som andre før hende har skabt ved at kombinere ressourcer (J) og arbejde (A), hvor arbejdet måske er at samle og bygge en violin af træ og kattetarme (i dag er det vist kunstmateriale) og hestehår.

Arbejde kan være at videreudvikle teorier, undervise andre, programmere eller helt tredje indsatser – alle sammen baseret på, at man med en given ressource (J) skaber noget, der har en værdi (K).

Essensen med JAK og arbejdet (A) er, at arbejde, hvor du ikke skaber reel værdi (K), ikke er at betragte som rigtigt arbejde.

Kapital (K) kan således ikke forekomme som resultat af et arbejde, hvor du ikke tilfører samfundet ægte værdi.

Med den tankegang udelukker man spekulation for eksempel kapitalafkast, som vi kender det fra aktier, rente og andre hurtige fortjenester fra at kunne betragtes som ægte værdi (K).

For når du ikke aktivt tilfører samfundet eller andre værdi (K) med dit arbejde (A), så bør resultatet ikke betragtes som ægte værdier.

Måske kan JAKs opfattelse af arbejde (A) sætte dit eget arbejde lidt i perspektiv.

Yder du noget hver dag, der øger værdien for andre mennesker?

Her tænkes ikke på, om du øger virksomhedens overskud eller beriger dig selv i kroner og ører, men om du skaber værdi, der gør verden bedre.

Ifølge JAKs tanker om Jord, Arbejde og Kapital skabes ægte kapital (K) først, når du tilfører ægte arbejde (A).

Ægte arbejde (A) skaber ægte værdi (K) for andre.