2018 i kærlighedens og økonomiens tegn

Jeg er opfyldt af kærlighed til jorden, taknemligheden overfor den opgave vi har fået og respekten for fællesskabets behov for at cirkulere værdierne.

Jeg er forelsket i essensen af JAK.

Jeg ved, at vi gennem kærligheden, taknemligheden og respekten kan komme gennem de udfordrende tider, vi er midt i – og ud på den anden siden, hvor tilliden er større end frygten, hvor vores tunge offentlige systemer er erstattet af logiske strukturer, hvor jorden og fødevarerne er sunde og, hvor tanken om at berige sig på andres bekostning ikke længere har magten.

I JAK arbejder vi konstant på at hjælpe det på vej, vi har langt fra alle løsninger, men vi har tålmodigheden og retningen – og en masse gode mennesker og samarbejdspartnere omkring os.

På foreningen JAK Danmarks årsmøde den 3. marts 2018 kan du være med. Du kan møde os, melde dig til at give en hånd med arbejdet og ikke mindst kan du høre Karl Henning Mikkelsen fortælle om hans arbejde med og kærlighed til jorden som biodynamisk landmand.

I 2018 kommer vi i JAK Danmark til at arbejde endnu mere med nye tanker om økonomi, både ved at støtte op om forsøg med lokalvaluta, spekulationsfri boliger og ved at samarbejde endnu tættere med Folkesparekassen, som i dag er Danmarks eneste pengeinstitut, der arbejder ud fra JAK’s værdier. Og så kan jeg afsløre, at der er både lokale og internationale arrangementer i JAK-støbeskeen.

Vi håber på at høre fra dig, møde dig og arbejde sammen med dig om at fylde 2018 med kærlighed, sund fornuft og en masse gode økonomiske initiativer.

På bestyrelsens og egne vegne ønskes alle et godt Nytår.