Billige uddannelseslån – Penge for fremtiden

JAK Fonden formidler lavt forrentede lån til færdiggørelse af uddannelse inden for normal uddannelsestid. Lånene skal anvendes som økonomisk hjælp til de sidste 2 år af et planlagt uddannelsesforløb. Det enkelte lån kan maksimalt være på 60.000 kr., der udbetales over 2 år med maksimalt 2.500 kr. hver måned. Efter uddannelsens færdiggørelse afvikles lånet over maksimalt 5 år. Fonden har samarbejde med Folkesparekassen, og lånene ydes i videst mulig omfang i den afdeling, der ligger nærmest ansøgeren, og hvor det er mest hensigtsmæssigt at etablere kundeforholdet. Der stilles sikkerhed for lånet – eventuelt i form af kaution.

Ansøgning om lån

Ansøgningsskema udfyldes og indsendes sammen med eventuelt relevant dokumentation til Fonden. Med baggrund deri vil Fondens bestyrelse vurdere de indkomne ansøgninger og fordele de til rådighed værende midler.

Klik og Åben ansøgningsskema i PDF-format

Klik og Åben ansøgningskema i doc-format

Hvad er JAK Fonden?

Fonden blev stiftet i 1990 med det formål at virke for fremme af humanitet, tolerance og næstekærlighed i teori og praksis – såvel inden for som uden for Danmarks grænser. Hovedsigtet i den forbindelse er at give støtte til aktiviteter, der udbreder kendskabet til JAK’s ideologi (Jord – Arbejde – Kapital), til fremme af økonomisk og åndelig frigørelse. Ud over en række private donationer, er der tilført kapital til fonden fra bl.a. K.E.Kristiansens Mindefond, Frederik K. Kristiansens Mindefond, Peter Madsens Mindefond, Mindefond efter Ulla Jakobsen og JAK Københavns Lokalkreds.

Fondens kapital er blandt andet fremkommet gennem gaver fra en række personer, for hvem JAK har og har haft stor betydning, og som derigennem ønsker at bidrage til JAKs fremtidige arbejde. Der kan gives støtte til fonden på mange måder – ikke nødvendigvis kun pengegaver. Hidtil er der blandt andet skænket Fonden ejendomme, en mønt- og smykkesamling samt andels-/garantbeviser i JAK pengeinstitutter. Især den sidstnævnte mulighed kan være særdeles aktuel, idet en del ældre JAK folk har haft mange andelsbeviser i deres JAK andelskasse, hvilket kan skabe problemer for andelskassen, hvis arvingerne ikke ønsker at beholde beviserne. For at undgå denne situation, kan nogle af andelsbeviserne skænkes til Fonden, der ikke vil kræve dem indløst. Andelsbeviserne vil derimod styrke pengeinstituttet, idet den optjente lånemulighed anvendes til billige uddannelseslån. Der kan også skænkes rentefrie lånemuligheder (årskroner) til Fonden, der udnytter dem til at yde lavt forrentede lån til unge mennesker under uddannelse.

JAKs samfundssyn

JAK Danmark arbejder for et rentefrit samfund, hvor pengene tjener fællesskabet – ikke private særinteresser. JAK er imod brugen af penge som handelsvare. Penge skal alene være et middel til omsætning. Pengerente fører til et samfund ude af balance, hvor samfundets svageste altid må betale til samfundets rigeste via renter på gæld og renters renter. Med baggrund i disse holdninger praktiserer Folkesparekassen i Silkeborg, Odense og Aarhus rentefri økonomi. Ved at bruge et JAK pengeinstitut, siger du nej til indlånsrenter, men til gengæld kan du låne til lav rente, der kun dækker administrationsomkostningerne i forbindelse med lånet. Ingen skal tjene på dig som i en almindelig bank, hvor du kommer til at betale for, at aktionærerne kan få de bedst mulige afkast af deres investering. I et JAK pengeinstitut er du ikke kunde, men bruger – og kun med til at betale for de fælles omkostninger.


JAK Fonden,
Uffe Madsen, 40 36 31 75
Slåenbakken 6, 8600 Silkeborg
Uffemadsen@mail.tele.dk

JAK Fondens Bestyrelse

Britha Brodersen
Tværgade 33
5750 Ringe
Tlf.: 62 62 17 17
britha.brodersen@gmail.com

Jakob Mikkelsen
Spættevej 10
6851 Janderup
Tlf.: 20 20 70 50
Jakob.Mikkelsen@mail.dk

Kurt Poulsen
Husumvej 5
8600 Silkeborg
Tlf.:  22 38 16 35
kurtpoulsen47@gmail.com

Tonni Carlsen
Rattisoddevej 30
9830 Tårs
Tlf.: 98 95 81 56
tc@tonnicarlsen.dk

Uffe Madsen
Slåenbakken
8600 Silkeborg
Tlf.: 40 36 31 75
Uffemadsen@mail.tele.dk