JAK Danmark blev stiftet i 1931 og har siden arbejdet med at udvikle et retfærdigt økonomisk system. JAK Danmark har gennem årene udbredt kendskabet til bevægelsens tanker og inspireret andre til at tænke i alternative økonomiske systemer.

JAK Danmark arbejder for en økonomi uden rente og uden spekulation.

JAK Danmark arbejder for et samfund, med et retfærdigt økonomisk system.

Bogstaverne JAK står for Jord Arbejde og Kapital, som er de tre faktorer, hvis samvirke er grundlag og betingelse for al produktion, på hvilke ethvert samfund er bygget op, og hvoraf al menneskelig eksistens er afhængig.
Pengerente fører til et samfund ude af balance, hvor samfundets svageste altid må betale til samfundets rigeste via renter på gæld og renters rente.

 

JORD står for alle de ressourcer, som vi mennesker har til rådighed for vore aktiviteter på denne jord
ARBEJDE står for alle de tiltag, som vi mennesker gør med de ressourcer, vi råder over.
KAPITAL står for alle de resultater, der kommer ud af jord og arbejde på såvel det materielle som det mentale plan.

 

Til fremme af sit formål har JAK etableret 3 funktioner: JAK Danmark – JAK lokalgrupper – JAK pengeinstitutter.

JAK Danmark er talerøret over for offentligheden om bevægelsens langsigtede mål: Gennemførelse af det danske folks økonomiske frigørelse ved oprettelse af en rentefri samfundsbank. Foreningen udgiver JAK Bladet der stiller tidens økonomiske problemer under debat og anviser nye veje og midler til at løse problemerne.

JAK lokalgrupper varetager på det lokale plan “markedsføringen” af JAK Danmarks ideer om det rentefri samfund og støtter det til enhver tid værende praktiske arbejde.

JAK andelskasserne er pengeinstitutter, der inden for den danske lovgivnings rammer er et skridt på vejen mod det rentefri samfund. JAK andelskassernes væsentligste virke er en “rentefri afdeling”, hvor rentefri indlån giver mulighed for rentefri udlån (til dækning af andelskassens omkostninger betales et administrations-bidrag, typisk 3½ – 5% om året).

JAK kan ikke løse denne store opgave alene. Vi indbyder derfor til en dialog med andre bevægelser, foreninger og organisationer – ligesom JAK opfordrer ethvert menneske til at overveje, om der er brug for tanker om økonomisk og menneskelig frigørelse. JAK viser een vej og indbyder til samarbejde herom.

Er du endnu ikke medlem, så meld dig ind nu!