Vores vedtægter kan du finde her

 

Relevante navne og adresser ses nederst på siden

 

Landsforeningen JAK Danmark tegnes i det daglige af bestyrelsen, som er:

Formand
Eloneh Gaia Klit Malm
20 58 50 24
klitmalm@yahoo.dk

Næstformand
Kurt Poulsen
22 38 16 35
kurtpoulsen47@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Lasse Fonager Hansen
27 21 78 53

 

 

 

 

 

Suppleant
Erik Boesen
erikboesen@mail.dk

 

Bo L. Nielsen
Bestyrelsesmedlem
Bo L. Nielsen
26 44 70 24
bo.nielsen@jak.dk

Jens Thordal-Christensen
Bestyrelsesmedlem
Jens Thordal- Christensen
20 44 88 72
kunst@jens-thordal.dk

Marianne Laursen
Suppleant
Marianne Laursen
40 15 10 39
marianne_sjaelicentrum@sol.dk

Lis Poulsen
Sekretariat
Lis Poulsen
40 15 10 39
landsforeningen@jak.dk
Bestyrelse og udvalg

JAK Danmark tegnes af bestyrelsen:

Valgt på generalforsamlingen
Eloneh Klit Malm, formand
Kurt Poulsen, næstformand
jens Thordal-Christensen
Lasse Fonager Hansen

Marianne Laursen (suppleant)
Erik Boesen (suppleant)

Udpeget af pengeinstitutterne
Bo L. Nielsen, JAK Andelskassen Østervraa

Sekretariat/sekretær
Lis Poulsen
Sekretariatet, tlf. 24 98 86 81
landsforeningen@jak.dk

 

 

Redaktionsudvalg for JAK bladet
Lis Poulsen (ansv.), tlf. 24 98 86 81 jak-bladet@jak.dk
Uffe Madsen
Martha Petersen
Niels Erik Bach Boesen, (lay-outer)
Eloneh Klit Malm
Jens Thordal-Christensen

Kontaktperson for JAK bladets klageudvalg: Bo L. Nielsen

 

 

Repræsenterer JAK Danmark i JAK Fondens bestyrelse
Eloneh Klit Malm

Helle Nielsen

 

Navne- og adresseliste i alfabetisk orden efter efternavn:

Erik Boesen
erikboesen@mail.dk

Niels Erik Bach Boesen, tlf. 20 23 63 47
Nygade 39B, 8600 Silkeborg
neb@bachboesen.dk

Lasse Fonager Hansen, tlf. 27 21 78 53
Markskellet 53, 8340 Malling
lafonager@gmail.com

Marianne Laursen, tlf. 26 25 46 18
Constantiavej 15, 8586 Ørum Djurs
marianne_sjaelicentrum@sol.dk

Uffe Madsen, tlf. 40 36 31 75
Slåenbakken 6, 8600 Silkeborg
Uffemadsen@mail.tele.dk

Eloneh Klit Malm, tlf. 20 58 50 24
Valmuevej 4, 8382 Hinnerup
klitmalm@yahoo.dk

Bo L. Nielsen,
Mølholtvej 102, 9300 Sæby
bo.nielsen@jak.dk

Martha Petersen, tlf. 86 81 16 11
Folkesparekassen,
Herningvej 37, 8600 Silkeborg
mmp@folkesparekassen.dk

Kurt Poulsen, tlf. 22 38 16 35
Husumvej 5, 8600 Silkeborg
kurtpoulsen47@gmail.com

Lis Poulsen, tlf. 40 15 10 39
Husumvej 5, 8600 Silkeborg
lispoulsen49@gmail.com

Sekretariatet, tlf. 24 98 86 81
landsforeningen@jak.dk

Jens Thordal-Christensen, tlf. 24 64 92 04
Vestergade 12, 8444 Balle
kunst@jens-thordal.dk